Supro / REX

INSTRUKTIONER SUPRO / REX

Hämtning av filer:

Vi ska hämta en fil från Supro som heter: Supro.kbl.rapport.sifferkomb.dagens datum.etr

Filen finns på ”Mina nätverksplatser/RivalpåRival/Supro/Inkommande” och flyttas dagligen till ”Arkiv” i samma mapp.

Vi ska hämta en fil från Rex som heter: Rex.kbl.utfil.sifferkomb.dagens datum.etr

Filen finns på ”Mina nätverksplatser/RivalpåRival/Rex” och flyttas dagligen till ”Arkiv” i samma mapp.


Sändning av filer:

Filerna produceras när vi skriver ut från Rival.

Kbl.Ansökan.DDagensdatum.etr – filen läggs i mappen ”Mina nätverksaplatser/RivalpåRival/Supro” och flyttas dagligen till ”Skickat” i samma mapp.

Kbl.Utdrag.Dagendatum.etr – filen läggs i mappen ”Mina nätverksaplatser/RivalpåRival/Rex” och flyttas dagligen till ”Skickat” i samma mapp.


Kända fel som kan förekomma vid sändning av filer:

Vi får ett felmeddelande när vi ska skriva ut filen. Felmeddelandet produceras av Rival. Det felaktiga ärendet skrivs inte till filen utan ligger kvar för åtgärd. Vi kan välja mellan att ändra uppgifterna i ärendet och låta det gå iväg med nästa dags fil alternativt skriva ut ärendet och sända det per post.

För att se vilka fel det handlar om går man till ”Mina nätverksaplatser/RivalpåRival/Supro” där finns filen Supro_fellista.txt. Klicka på den så öppnas den i Anteckningar. Gå längst ner i dokumentet, där ser man felet och vilket ärende som avses. Åtgärda enligt nedan.

1. Fel postnummer om klienten är en utländsk kund – Bästa lösningen är att vi skriver ut ärendet och sänder per post.

2. Gäldenären har skyddad adress. Då går det inte ut något i fältet för postnummer. Även dessa skickar vi per post.

3. Det förekommer otillåtna tecken i ärendet. Här kan man ta bort dessa tecken och låta det gå med filen nästa dag.

4. Det finns bara ett ärende i filen och det ärendet underkänns. Löpnumret i Rival räknas då upp men någon ansökan sänds inte till Kronofogden. Vi måste sätta tillbaka löpnumret i Rival innan vi gör nästa ansökan.


Underkända filer:

Om filen inte godkänns av Kronofogden mejlas ett besked till Angelicas mejl. filen heter:

Supro.kbl.kvittens.sifferkomb.etr alternativt Rex.kbl.kvitto.sifferkomb.etr.

Den finns även i ”Mina nätverksaplatser/RivalpåRival/Supro/Arkiv”.

Är filen underkänd på grund av att det är något fel i filen är det här det bästa sättet att rätta upp det hela.

Gå in på ärendet och ta bort ansökan Supro och kostnaderna för Bf och sedan lägga in en beställning på nytt. De ärenden som berörs hittar man i ”Mina nätverksaplatser/RivalpåRival/Supro/Skickat. Filen heter Kbl.Ansökan.DDagensdatum.etr. Anteckna de ärendenummer som berörs och gå sedan in på respektive ärende och åtgärda.


Omsändning av Supro och Rex

Att sända om filen lämpar sig bäst om det bara är löpnumret som är fel.

Det finns två genvägar för omsändning av filer på skrivbordet på  A:s dator.

Det finns på följande plats: \\RIVAL\Rival\eTransport\ResendSUPROInteract.Vbs och \\RIVAL\Rival\eTransport\ResendREXInteract.Vbs. För att lägga till en genväg på andra datorer går man via utforskaren in på Rivalmappen/eTransport och markerar ResendSUPROInteract.Vbs, högerklickar på den och väljer sänd till skrivbordet som genväg. Sedan gör man likadant med filen ResendREXInteract.Vbs

Gå först in i den fil som ska skickas på nytt, lägg in det förväntade löpnumret och spara filen. Klicka på genvägen så kommer det upp ett fönster. Skriv in datumet för den fil som ska sändas om. Datum skrivs enligt formeln ÅÅMMDD

Det kommer en bekräftelse där det står Transaction id for ååååmmdd. Om det på raden direkt under finns en sifferkombination så innebär det att Kronofogden har mottagit filen, finns det ingen info där har det inte fungerat.


Löpnummer Supro och Rex

Det löpnummer som står i Rival Administration är det senaste numret som har sänts – nästa gång det går iväg en fil får det alltså ett nummer högre (=förväntat nummer i Kronofogden felmeddelande).

Support:

Michael Abrahamsson på Ilait Consulting sköter rutinerna för kommunikationen med Kronofogden. Kontaktuppgifter: michael@ilait.se, Tel 031-312 25 02 och 070-789 49 00.

För att kommunikationen ska fungera köper vi ett certifikat av Steria. Michael sköter även denna kontakt. Certifikatet gäller i två år och måste förnyas i god tid innan det går ut. Förnyas det inte så slutar kommunikationen att fungera.

Under ”Gemnsamma dokument” i mappen ”Övrigt/Viktig info” finns ett dokument som heter ”Certifikat och tillstånd”. Där ser man hur länge certifikatet gäller. Certifikatet finns i pärmen ”Avtal” under flik 26 ”Steria – serverlegitimation”.