Juridiska personer

 

FÖRSVARSMAKTEN

Försvarsmaktens organisationsnummer finns hos SCB företagsregister Telefon 019-17 65 80.

IDEELLA FÖRENINGAR

Styrelseledamöter i ideella föreningar är inte personligt ansvariga för skulder som uppkommit i föreningen. En ansökan om BF ska riktas mot föreningen och delges med ordföranden eller kassören. Uppgift om ordförande finns inte registrerad i något officiellt register. Man kan söka uppgiften hos föreningens kansli eller hos den lokala skattemyndigheten om föreningen driver skattepliktig verksamhet.

Ring Skatteverkets servicetelefon 0771-56 75 67 för information om organisationsnummer.

KOMMANDITBOLAG

Komplementären är personligt ansvarig i ett kommanditbolag. Kommanditdelägaren är endast ansvarig för det belopp han har betalt in i företaget, oftast 100 kronor.

KOMMUNER, SKOLOR

Organisationsnummer finns att få hos SCB på telefon 019-17 60 00.

PARTIER

Anses vara ideella föreningar och är registrerade hos Lokala Skattemyndigheten.

STIFTELSER

Man kan söka stiftelser och deras organisationsnummer på: http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx

Uppgifterna är frivilliga och lämnas av företrädare för stiftelsen.

För att få fram vem som tecknar en stiftelse vänder man sig till Länsstyrelsen i Falun. Telefon 010-225 00 00.

UTLÄNDSKA FÖRETAG

Har organisationsnummer som börjar med 5020 eller 3020. De kan kontrolleras hos Finansinspektionen telefon 08/787 80 00.

Om företaget har en svensk filial så finns de registrerade hos Bolagsverket. Där finns också uppgift om en svensk firmatecknare som är delgivningsbar.