Preskriptionstider

PRESKRIPTIONSTIDER

Vid köp mellan näringsidkare: 10 år

Månadsavgift bostadsrätt: 10 år

Konsumentfordran: 3 år

Hyresfordran: 2 år

Växel: 3 år

Borgensförbindelse konsumentköp: 3 år

Mellan privatpersoner: 10 år

Skuldebrev: 10 år (detta gäller även för konsument)

Kostnader som utdömts: 10 år (detta gäller även för konsument)