Dödsbo

DÖDSBO

Vid ansökan om betalningsföreläggande mot dödsbo ska vi bifoga en kopia på bouppteckning som visar dödsbodelägare. En sådan bouppteckning beställs via skattemyndigheten telefon 010-578 81 30.

När det inte upprättas någon bouppteckning kan man på samma ställe beställa en dödsboanmälan.