Fastighetsinformation

FASTIGHETSINFORMATION

Information om fastigheter, deras ägare, adresser, värden och inteckningar finns i Lantmäteriets fastighetsregister.

Lantmäteriet kundtjänst telefon: 0771-63 63 63                                          Öppet mellan 9-15

Se även http://www.lantmateriet.se