Skuldsanering

SKULDSANERING

Det finns numera en ruta på delgivningskvittot där man kan kryssa i att man godkänner skuldsaneringen, men kryssar man inte i rutan så betyder det inte att man inte godkänner förslaget. Om man inte godkänner förslaget ska man istället meddela Kronofogden detta genom ett yttrande. Det är bra om man i yttrandet anger ett skäl till att man inte godkänner skuldsanering, det skäl man anger kan påverka tingsrättens hantering av skuldsaneringen.