Kvittning

KVITTNING / MOTFORDRAN

Gäldenären kan utnyttja kvittning om han har en klar och förfallen motfordran på borgenären.

Om gäldenären bestrider med hänvisning till motfordran kan man ändå använda summarisk process enligt Datainspektionen eftersom gäldenären då har då erkänt att det finns en skuld.

Även vid konkurs kan man använda motfordran för kvittning.