Manuell handläggning

ARBETSSCHEMA – MANUELL HANDLÄGGNING

Detta avser ärenden som kommer från Advokat ME. Det finns två typer av ärenden:


1. FÖRLIKNING: Ärenden där vi har en dom eller en skriftlig förlikning. Gäldenären ska betala via en avbetalningsplan. I den här typen av ärenden godkänns inga anstånd. Om gäldenären inte sköter betalningarna återgår skulden i ursprungligt skick med räntedebitering.

Registrera namn och adressuppgifter och lägg in skulden. För det mesta ska ingen ränta tas ut. Kolla på domen eller förlikningsbrevet.

Ändra handläggare till A

Beställ åtgärdskedjan FÖRLIKNING

Lägg in en avbetalningsplan utan några kostnader för gäldenären. Både uppläggningsavgift och aviseringsavgift ska debiteras Å. Uppläggningsavgiften debiteras i åtgärdskedjan. Aviseringsavgifterna debiterar vi sex månader i efterskott. Se nedan.

Beställ åtgärdskedja AVBETPLAN

Lägg in viktig notering (rött) om att ärendet kommer från ME och övrigt som är viktigt för ärendet.

Lägg in listan AVISAVG och plussa på 180 dagar så att listan kommer upp om ett halvår då faktureringen ska göras.

Lägg in en forskningsnotering (grönt) som kommer upp samtidigt med listan. Det kan se ut så här: DEBITERA 6 x 60 1403-1408.

Dra två kopior på domen / förlikningshandlingen. Sortera in originalet i utslagspärmen och de två kopiorna i underlagspärm och gäldenärspärm.

2 DOM: Ärenden där det finns ett utslag, dom eller tredskodom och där vi ska erbjuda avbetalningsplan och / eller gå vidare med utmätning.

Registrera upp namn och adressuppgifter och lägg in skulden. Lägg även in de kostnader som finns inskrivna i domen. De läggs in under rättegångskostnader. Ställ dig på kostnadsfliken till höger under klientkostnader. Högerklicka och välj Ny klientkostnad special. Välj Rättegångskostnad och lägg in det aktuella beloppet under Belopp.

Ändra handläggare till A

Beställ åtgärdskedja Å BREV DOM

Lägg in viktig notering (rött) om att ärendet kommer från ME och övrigt som är viktigt.

Dra två kopior på domen. Lägg originalet i utslagspärmen och de andra två i underlagspärm och gäldenärspärm.

Har inte gäldenären hört av sig innan ärendet kommer upp på bevakningslistan så gör vi en kreditkontroll och frågar eventuellt om ärendet ska gå till utmätning.