Avidentifiering

ARBETSSCHEMA – AVIDENTIFIERING

Avidentifiering görs omkring den 15:e varje månad. Åtgärden schemaläggs.

I diversepärmen hos Lasse under flik 4 finns instruktionerna utskrivna. Där finns också en lista där man kan fylla i datum och antal ärenden som har avidentifierats.

1. Börja med att ta en back up av databasen. När vi gör det måste alla logga ut ur Rival och databasen stängas av.

2. Be alla logga ut.

3. Gå in på Services som finns på skrivbordet. (kugghjul). Gå ner till Interbase Server och markera filen. Högerklicka på den och tryck på Stop. Det gör att databasen stängs av. Kolla i statuskolumen, där ska det inte stå något om databasen har stoppats på rätt sätt.

4. När databasen är avstängd görs en kopia av den. Öppna utforskaren. Databasen finns på servern under My Comupter / E: / Rival_DB / DB. Skapa en mapp för back upen i DB-mappen. Döp mappen till Backup och dagens datum. Ta sedan en kopia på både Rival.gdb och Rivalsys.ib genom att markera dem, högerklicka och välj Copy.

5. När man har tagit en kopia på databasen så startar man upp den igen genom att gå till Interbase Guardian och markera filen. Högerlicka och välj Start för att starta om databasen. Statusfältet ska då ha Started både på Server och Guardian. Ibland får man starta om en extra gång eller eventuellt starta om servern.

6. Gå in i Rival handläggning och välj Systemprocesser / Avidentifiera. Välj mellan vilka datum ärenden ska avidentifieras. Datum för avidentifieringar finns i pärmen Arbetsscheman.

Så här står det i manualen:

Avidentifiering av ärende tar bort gäldenärsuppgifter i akter som avslutats under den valda tidsperioden. Observera att det måste ha gått minst sex månader efter avslutet för att avidentifiering skall kunna ske. Gäldenärens namn ersätts med texten RADERAD åå-mm-dd.