Avhysning

AVHYSNING BOSTADSRÄTT

För bostadsrätt gäller att bostadsrättsinnehavaren mister nyttjanderätten om han dröjer mer än två dagar med att betala årsavgiften. Nyttjanderätten kan återfås om betalning sker inom tolv vardagar från uppsägningen.

 

AVHYSNING HYRESRÄTT

Hyresrätten förverkas om hyresgästen dröjer mer än en vecka efter förfallodagen med att betala hyran. Hyresgästen har rätt att återfå hyresrätten om han betalar hyran inom tre veckor efter det han fått en underrättelse från hyresvärden.

 

AVHYSNING LOKAL

Hyresrätten förverkas om hyresgästen dröjer mer än två vardagar efter förfallodagen med att betala hyran. Hyresgästen har rätt att återfå hyresrätten om han betalar inom två veckor från det han fått en underrättelse från hyresvärden.

 

AVHYSNING PÅ GRUND AV STÖRNINGAR

Det går att avhysa hyresgäst och bostadsrättsinnehavare om de stör. Man kan göra en ansökan om vanlig handräckning hos Kronofogden. Om gäldenären bestrider kan det emellertid bli mycket svårt att vinna i tingsrätten.

Ett bättre alternativ är att låta hyresgästen underteckna en uppsägning. Då är det enkelt att avhysa.

 

AVHYSNING DÖDSBO

Vid avhysning av dödsbo ska vi bifoga en kopia på bouppteckning som visar dödsbodelägare. En sådan bouppteckning beställs via skattemyndigheten telefon 0771 778 778.

Social nämnd ska meddelas och kopia ska sändas till Kronofogden.

 

AVHYSNING – ANSTÅND

Man kan ge anstånd med avhysning i högst sex månader. Därefter måste avhysning ske eller ärendet återkallas.